Oferta

Opracowujemy projekty na potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego w zakresie:

♦ Instalacji elektrycznych:

∼ instalacje zasilające gniazdka wtyczkowe

∼ instalacje oświetlenia wewnętrznego

∼ instalacje oświetlenia zewnętrznego

∼ instalacje oświetlenia awaryjnego

∼ instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwprzepięciowe

∼ instalacje teletechniczne

♦ Elektroenergetyki:

∼ stacje transformatorowe kontenerowe oraz słupowe

∼ linie kablowe oraz napowietrzne SN, nn

∼ rozdzielni sieciowych

∼ modernizacji istniejących sieci

♦ Pomiarów elektrycznych:

∼ natężenia oświetlenia

∼ skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

∼ rezystancji izolacji (stanu technicznego)

∼ rezystancji i impedencji pętli zwarciowych

∼ rezystancji uziemienia

∼ rezystywności gruntu

♦ Kosztorysowania:

∼ kosztorysy inwestorskie, uproszczone

∼ przedmiary robót

slup instalacja instalacja

Copyright and All Reserved ELGREKO 2010  | Powered & Design by